زمان برگزاری جلسه نوبت اول مجمع عمومی انجمن در تاریخ 16 مرداد ماه 1395 و درصورت به حد نصاب نرسیدن تعداد، جلسه نوبت دوم در تاریخ 31 مردادماه 1395
یکشنبه 14 آذر


تمامی حقوق این پورتال اطلاع رسانی متعلق به انجمن کارشناسان صنعت بیمه میباشد.
 Parbit.ir : طراحی و پیاده سازی توسط